Polityka prywatności i plików cookie

Polityka prywatności i plików cookie serwisu internetowego makewall.pl

Poznań, dnia 1.06.2020 r.

 

 

Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób fizycznych korzystających ze świadczonych przez niego usług, dlatego wprowadził niniejszą Politykę zawierającą informacje o przetwarzaniu przez niego danych osobowych oraz innych informacji, które nie stanowią danych osobowych.

W celu łatwiejszego odnalezienia właściwych informacji dotyczących przetwarzania danych, Administrator podzielił Politykę na rozdziały. Należy zapoznać się z tymi, które dotyczą przetwarzania Pani/Pana danych przez Administratora.

Podstawą prawną Polityki jest RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Polityka prywatności i plików cookie dla osób odwiedzających serwis internetowy https://makewall.pl/
 1. Dane Administratora

Administratorem danych osobowych użytkowników – osób odwiedzających serwis internetowy dostępny pod adresem: https://makewall.pl/ – jest Grupa Maciaszczyk spółka jawna, ul. Łazienna 4, 61-587 Poznań, tel.: +48 61 8580 500, e-mail: info@maciaszczyk.pl. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających jego serwis internetowy.

 1. Dane Inspektora

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Z Inspektorem można się skontaktować drogą telefoniczną lub mailową. Dane kontaktowe: e-mail: inspektor@rodo-krp.pl, tel.: +48 792 304 042.

 1. Dane osobowe i inne informacje dotyczące użytkowników serwisu, cele i podstawy przetwarzania

W ramach korzystania przez użytkownika z serwisu, Administrator może uzyskać dostęp do danych osobowych użytkownika oraz innych informacji, które nie stanowią jego danych osobowych.

Administrator może gromadzić dane osobowe użytkownika, które zostaną przez niego dobrowolnie podane w serwisie internetowym, np. za pośrednictwem formularza służącego do złożenia zamówienia, formularza kontaktowego czy poprzez zapisanie się do Newslettera. W zależności od tego, z których kanałów komunikacji z Administratorem użytkownik korzysta oraz w jakim celu przekazuje Administratorowi swoje dane osobowe, powinien on zapoznać się z częścią Polityki oznaczoną numerami II-V, w których uzyska pełne informacje o zasadach i celach przetwarzania jego danych osobowych.

Poza danymi osobowymi przekazanymi dobrowolnie przez użytkownika w sposób, o którym mowa powyżej, w związku z korzystaniem przez niego z serwisu internetowego, Administrator może uzyskać również dostęp do innych informacji o użytkowniku, które zostaną pozyskane w związku ze stosowaniem przez serwis internetowy plików cookie oraz wtyczek społecznościowych. Za pomocą plików cookie mogą być przetwarzane lub przechowywane informacje o użytkowniku serwisu Administratora, które w rozumieniu przepisów RODO mogą być traktowane jako dane osobowe, albowiem niekiedy pozwalają one na identyfikację użytkownika. Pliki cookie nie służą jednak Administratorowi do zbierania informacji, które bezpośrednio identyfikują użytkownika (takich jak imię i nazwisko) i w większości przypadków uzyskane za ich pośrednictwem informacje nie będą miały charakteru danych osobowych.

Pliki cookie to pliki tekstowe zapisywane w pamięci przeglądarki użytkownika przez serwis internetowy. Pliki te pozwalają na komunikowanie określonych informacji pomiędzy urządzeniem użytkownika a serwisem internetowym. Ze względu na okres przez który pliki cookie pozostają zapisane w pamięci przeglądarki, należy wyróżnić cookie sesyjne, które są plikami tymczasowymi i pozostają w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji (wyłączenia przeglądarki), oraz cookie długoterminowe, których okres przechowywania może być dłuższy i które mogą być przechowywane na urządzeniu użytkownika pomiędzy sesjami.

Administrator używa plików cookie, które można podzielić według ich zastosowania. Są to pliki cookie: niezbędne, funkcjonalne, analityczne oraz reklamowe. Szczegółowe informacje o poszczególnych rodzajach plików cookie wraz z opisem celów każdego ze stosowanych cookie, okresie ich funkcjonowania oraz wskazaniem, jakie podmioty trzecie mają do nich dostęp, zostały zawarte poniżej.

Niezbędne pliki cookie umożliwiają prawidłowe działanie niezbędnych funkcji serwisu internetowego Administratora, takich jak np. logowanie, ustawienia preferencji prywatności, koszyk zakupów, a także służą zapewnieniu bezpieczeństwa. Niezbędne pliki cookie przetwarzane są przez Administratora bez konieczności uzyskania zgody użytkownika w celu realizacji jego uzasadnionych interesów, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Używanie niezbędnych plików cookie nie powoduje naruszenia praw i wolności użytkownika i nie wpływa na niego w istotny sposób.

Pliki cookie funkcjonalne, analityczne oraz reklamowe przetwarzane są z kolei wyłącznie w oparciu o zgodę użytkownika, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda użytkownika na używanie plików cookie innych niż niezbędne powinna zostać wyrażona odrębnie w odniesieniu do każdego rodzaju tych plików. Użytkownik może wyrazić zgodę za pośrednictwem przygotowanego przez Administratora narzędzia – banera do wyrażania zgód dostępnego w serwisie internetowym. Wyrażenie zgody przez użytkownika jest dobrowolne. W przypadku jeżeli zgoda nie zostanie wyrażona, pliki cookie danego rodzaju nie będą zapisywane w pamięci przeglądarki użytkownika.

Funkcjonalne pliki cookie umożliwiają zapamiętanie informacji innych niż niezbędne, wpływają na komfort korzystania z serwisu przez użytkownika, w tym w przypadku zamknięcia przez niego sesji i powrotu do serwisu internetowego Administratora. Pliki cookie funkcjonalne, umożliwiają np. zapamiętanie danych do logowania czy preferencji językowych.

 Funkcjonalne pliki cookie

nazwadostawcaokres funkcjonowaniacel
wc_cart_hash_*WooCommercedo końca sesjido przechowywania produktów w koszyku
woocommerce_items_in_cartWooCommercedo końca sesjido przechowywania produktów w koszyku
woocommerce_cart_hashWooCommerce1 dzieńdo przechowywania produktów w koszyku
wp_woocommerce_session_*WooCommercedo końca sesjido przechowywania wykonanych czynności na stronie internetowej
wc_cart_createdWooCommercedo końca sesjido przechowywania wykonanych czynności na stronie internetowej
wc_fragments_*WooCommercetrwały
wfwaf-authcookie-*WordFence12 godzinokreśla, czy użytkownik jest zalogowany
wp-autosave-*WordPresstrwałydo przechowywania wykonanych czynności na stronie internetowej
wordpress_*WordPress3 miesiące
PHPSESSIDPHPdo końca sesji
cookielawinfo-checkbox-non-necessaryGDPR Cookie Consentdo końca sesjisprawdza, czy pliki cookie mogą być umieszczane
viewed_cookie_policyGDPR Cookie Consenttrwałypliki cookie są umieszczane do zapisania, jeśli komunikat został wyświetlony
cmplz_statsComplianz365 dniprzechowuje preferencje dotyczące plików cookie
cmplz_marketingComplianz366 dniprzechowuje preferencje dotyczące plików cookie
complianz_policy_idComplianz367 dnipliki cookie są umieszczane, aby zarejestrować zaakceptowany identyfikator polityki dotyczącej plików cookie
complianz_consent_statusComplianz368 dniprzechowuje preferencje dotyczące plików cookie
wdFacebook1 tydzieńokreśla rozdzielczość ekranu
actFacebook90 dniutrzymuje użytkowników w stanie zalogowanym
c_userFacebook90 dniprzechowuje unikalny identyfikator użytkownika
csmFacebook90 dnizapobiega nadużyciom finansowym i oszustwom
presenceFacebookdo końca sesjiśledzi, czy karta przeglądarki jest aktywna

Analityczne pliki cookie dostarczają Administratorowi informacji o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z jego serwisu. Na podstawie zebranych informacji, tworzone są zanonimizowane raporty i statystyki, które pozwalają Administratorowi ulepszać serwis internetowy. Za pośrednictwem tego rodzaju plików cookie Administrator może uzyskać np. wiedzę o tym, z jakiej przeglądarki korzysta użytkownik, jaka jest jego przybliżona lokalizacja, z jakiej strony odwiedza serwis, które produkty i jak długo przegląda, a także czy korzystał już wcześniej z serwisu internetowego Administratora.

Analityczne pliki cookie

mailchimp_landing_siteMailChimp1 miesiącdo przechowywania informacji, która strona była odwiedzana jako pierwsza
tk_aiWooCommercedo końca sesjido przechowywania unikalnego identyfikatora użytkownika
_gaGoogle Analytics2 latawykorzystywane do analizy witryn; generuje dane statystyczne o tym, w jaki sposób użytkownik korzysta ze strony internetowej
_gidGoogle Analytics1 dzieńzliczanie i śledzenie liczby odwiedzin
_gatGoogle Analytics1 minutafiltruje żądania od botów
_gat_gtag_UA_*Google Analytics1 minutaprzechowuje unikalny identyfikator użytkownika
wistia-video-progress-*Wistiatrwałyzapisuje, czy użytkownik widział osadzoną zawartość

Reklamowe pliki cookie pozwalają na wyświetlanie reklam dopasowanych do profilu użytkownika, a także mierzenie skuteczności reklam (dostarczają np. informacji, czy użytkownik kliknął w reklamę, czy zakupił produkt). W oparciu o historię przeglądanych produktów budowane są profile, które mogą być udostępniane partnerom reklamowym. Dzięki temu do użytkownika trafiają spersonalizowane reklamy, w tym w trakcie przeglądania innych serwisów internetowych. W przypadku niewyrażenia zgody na używanie tego rodzaju cookie, użytkownik może otrzymywać przypadkowe, niedopasowane do jego zainteresowań reklamy.

Reklamowe pliki cookie

_fbpFacebook3 miesiąceśledzenie wizyt na stronie
_fbcFacebook2 lataprzechowuje ostatnią wizytę
fbm*Facebook1 rokprzechowuje dane konta
xsFacebook3 miesiąceprzechowuje unikalny identyfikator sesji
frFacebook3 miesiąceumożliwia wyświetlanie reklam lub retargeting
datrFacebook2 latazapobiega nadużyciom finansowym i oszustwom
sbFacebook2 lataprzechowuje dane przeglądarki
*_fbm_Facebook1 rokprzechowuje dane konta
wistiaWistiatrwałyprzechowuje wykonane działania na stronie
Google Fonts APIGoogle Fontbrakżądanie adresu IP użytkownika
rc::cGoogle reCAPTCHAdo końca sesjifiltruje żądania od botów
rc::bGoogle reCAPTCHAdo końca sesjifiltruje żądania od botów
rc::aGoogle reCAPTCHAtrwałyfiltruje żądania od botów
Google Maps APIGoogle Mapsbrakżądanie adresu IP użytkownika
actppresenceInstagram1 rokzarządzanie częstotliwością wyświetlania reklam

 

Aktualnie stosowane przez Administratora pliki cookie oraz okres ich ważności można również samodzielnie zweryfikować z poziomu przeglądarki internetowej:

Google Chrome: Aby zobaczyć pliki cookie, należy nacisnąć na klawiaturze klawisz F12. W nowym oknie należy wybrać Resources, a następnie rozwinąć po lewej stronie Cookie.

Mozilla Firefox: Aby zobaczyć pliki cookie, należy nacisnąć na klawiaturze klawisz F12. W nowym oknie należy wybrać Dane, a następnie rozwinąć po lewej stronie Ciasteczka.

Microsoft Edge: Aby zobaczyć pliki cookie, należy nacisnąć na klawiaturze klawisz F12. W nowym oknie należy wybrać Debuger, a następnie rozwinąć po lewej stronie Cookie.

Użytkownik może w każdej chwili zmienić zapisane przez siebie ustawienia dotyczące preferencji w zakresie plików cookie, wyrażając zgodę na użycie danego rodzaju cookie albo cofając zgodę, która została wcześniej udzielona. Zmiany te użytkownik może wprowadzić w dowolnym momencie, przy wykorzystaniu tego samego narzędzia (banera do zarządzania zgodami), za pośrednictwem którego wcześniej wyraził (bądź nie) zgodę na użycie poszczególnych rodzajów cookie. Narzędzie do zarządzania zgodami w zakresie cookie jest cały czas dostępne dla użytkownika w serwisie internetowym Administratora.

Efektem cofnięcia zgody na użycie cookie, w szczególności funkcjonalnych, może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu, do których użytkownik miał wcześniej dostęp.

Jeżeli użytkownik nie chce, aby pliki cookie zapisywały się na jego urządzeniu, może również skonfigurować przeglądarkę internetową w taki sposób, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookie na dysku twardym komputera lub innego urządzenia, z którego korzysta.

Pod poniższymi linkami znajdują się wskazówki, jak zablokować pliki cookie w swojej przeglądarce i/lub jak usunąć je ze swojego komputera: 

Google Chromehttps://support.google.com/chrome/answer/95647

Mozilla Firefox:  https://support.mozilla.org/pl/kb/wzmocniona-ochrona-przed-sledzeniem-firefox-desktop?redirectlocale=en-US&redirectslug=enable-and-disable-cookie-website-preferences

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookie

Dodatkowo użytkownik może zrezygnować ze śledzenia przez Google Analytics we wszystkich serwisach internetowych, instalując w swojej przeglądarce dodatek dostępny na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

W przypadku cofnięcia zgody na używanie danego rodzaju cookie, Administrator może przetwarzać uzyskane za ich pośrednictwem dane dotyczące użytkownika, jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu, to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu ewentualnego ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. W takim przypadku pliki cookie nie będą jednak pobierały nowych informacji o użytkowniku, a wcześniej pozyskane za ich pośrednictwem informacje zostaną przeniesione do archiwum.

Niektóre pliki cookie są dostarczane bezpośrednio przez serwis internetowy Administratora – tzw. pliki własne, a inne przez zewnętrzne serwisy internetowe (w znajdujących się powyżej tabelkach opisujących pliki cookie, zewnętrznych dostawców ujęto w kolumnie „Kto ma dostęp”) – tzw. pliki zewnętrzne. Administrator korzysta z narzędzi podmiotów trzecich, takich jak Google Analytics dostarczanego przez Google Inc. oraz Facebook Piksel dostarczanego przez Facebook Ireland Ltd., które rejestrują (w tym mogą śledzić) zachowanie użytkownika w serwisie internetowym. Zarówno Google Inc., jak i Facebook Inc. przystąpili do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA, co ma sprzyjać bezpieczeństwu gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych obywateli Unii Europejskiej. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej firmy z USA posiadające certyfikat „Tarczy Prywatności” zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, wynikający z przepisów Unii Europejskiej. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących zasad prywatności i bezpieczeństwa danych zbieranych przez serwisy udostępniające i obsługujące wskazane narzędzia, należy zapoznać się z obowiązującymi tam zasadami dostępnymi pod poniższymi adresami:

Google Analytics: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008

Facebook Piksel: https://www.facebook.com/policies/cookie/

Serwis Administratora zawiera również wtyczki społecznościowe, czyli odnośniki do serwisów społecznościowych – facebook.com, instagram.com dostarczane przez Facebook Ireland Ltd. oraz pinterest.com dostarczane przez Pinterest Europe Ltd. Witryny te mogą zbierać dane osobowe użytkowników serwisu internetowego Administratora niezależnie od tego, czy użytkownik korzysta z tych portali oraz czy jest w nich w danym momencie zalogowany. Administrator nie posiada kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczki społecznościowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących danych zbieranych przez wskazane portale należy zapoznać się z obowiązującymi tam politykami ochrony prywatności, które są dostępne pod poniższymi adresami:

Facebook: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Pinterest: https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy 

 1. Odbiorcy danych i przekazanie danych do państw trzecich

Dane użytkowników mogą być przetwarzane przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe. Do podmiotów tych zaliczają się zewnętrzni dostawcy plików cookie, w tym Google Inc., Facebook Ireland Ltd., a także kontrahenci Administratora, w szczególności podmioty działające w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, marketingu, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych.

W przypadku gdy będą tego wymagały przepisy prawa, dane mogą być udostępnione organom państwowym lub samorządowym, organom wymiaru sprawiedliwości, organom ścigania, organom kontrolnym i organom podatkowym.

Dane użytkowników mogą być również zbierane niezależnie od Administratora przez podmioty obsługujące narzędzia związane z wtyczkami społecznościowymi, w tym Facebook Inc., Facebook Ireland Ltd., Google Inc., Pinterest Europe Ltd., a także podmioty z nimi powiązane.

Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika do państw trzecich, w tym do Stanów Zjednoczonych. Każde przekazanie będzie dokonywane w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia (adekwatną decyzję / standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską). Jeśli użytkownik chce uzyskać kopię swoich danych osobowych lub dowiedzieć się więcej o stosowanych zabezpieczeniach lub uzyskać informację o miejscu udostępnienia danych osobowych, powinien skontaktować się z Administratorem.

 1. Okres przetwarzania

Dane dotyczące użytkowników, w tym dane osobowe, przetwarzane będą przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 powyżej – okres funkcjonowania plików cookie, który został powyżej szczegółowo wskazany w odniesieniu do każdego pliku cookie stosowanego przez Administratora. Okres ten można dodatkowo sprawdzić w przeglądarce. Okres przetwarzania danych osobowych użytkowników może zostać przedłużony o okres archiwizacji danych i okres wynikający z odpowiednich przepisów prawa. Podmioty zewnętrzne, którym Administrator udostępnia dane osobowe użytkowników lub które zbierają dane osobowe użytkowników niezależnie od Administratora, przetwarzają dane osobowe przez okres wskazany w ich politykach ochrony prywatności.

 1. Profilowanie

Dane osobowe użytkownika mogą podlegać profilowaniu przez podmioty trzecie – Facebook Inc., Facebook Ireland, Google Inc., Instagram Inc., a także podmioty z nimi powiązane. Profilowanie to polega na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych użytkownika dla oceny niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji, zachowania, zainteresowań, lokalizacji, sposobu korzystania z witryny internetowej i Internetu.

Ze strony Administratora dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Administrator może jednak stosować profilowanie do oceny niektórych czynników osobowych użytkownika, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących jego osobistych preferencji, zainteresowań, cech osobowościowych.

 1. Ochrona danych i uprawnienia użytkowników

Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić serwis przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu stosowane są fizyczne, logiczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa.

Użytkownikowi, którego dane osobowe są zbierane, przysługuje prawo do:

 1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych osobowych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;

 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w tym marketingu bezpośredniego i profilowania, w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

 3. przenoszenia Danych Osobowych, jeśli podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

 4. otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

 6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Kontakt z kontrahentami
 1. Dane Administratora:

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grupa Maciaszczyk spółka jawna, ul. Łazienna 4, 61-857 Poznań, tel.: +48 61 8580 500, e-mail: info@maciaszczyk.pl. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 1. Dane Inspektora

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Z Inspektorem można się skontaktować drogą telefoniczną lub mailową. Dane kontaktowe: e-mail: inspektor@rodo-krp.pl, tel.: +48 792 304 042.

 1. Podstawa prawna i cel przetwarzania:

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO oraz inne akty prawne, w szczególności Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. realizacji współpracy, w tym: zawierania i wykonywania umów w zakresie sprzedaży produktów oferowanych przez Administratora za pośrednictwem serwisu internetowego makewall.pl, podejmowania działań, w tym przedstawienia oferty, w odpowiedzi na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, przekazywania informacji dotyczących produktów oferowanych przez Administratora – na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;

 2. prowadzenia konta klienta w serwisie internetowym makewall.pl, jeżeli takie konto zostanie przez Panią/Pana utworzone – na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;

 3. odpowiedzi na Pani/Pana korespondencję, w tym korespondencję e-mail, prowadzenia korespondencji, kontaktu mailowego i telefonicznego, udzielania informacji, budowania relacji biznesowych, usprawnienia współpracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO, w tym jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora;

 4. ewentualnego ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO, w tym jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora;

 5. badania poziomu satysfakcji kontrahentów i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia z oferowanych przez Administratora produktów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora;

 6. realizacji obowiązków prawnych i podatkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO;

 7. w celach marketingowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale w przypadku niepodania danych niezbędnych do realizacji celów określonych w niniejszym punkcie, w tym wymaganych przepisami prawa, realizacja tych celów może okazać się niemożliwa. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 RODO.

Przetwarzanie danych w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora nie powoduje naruszenia Pani/Pana praw i wolności.

 1. Kategorie danych

Przetwarzaniu mogą podlegać w szczególności wszystkie lub niektóre z następujących danych osobowych i kategorii danych osobowych:

 1. dane identyfikacyjne (imię, nazwisko etc.);
 2. dane lokalizacyjne (adres zamieszkania, adres wykonywania działalności etc.);
 3. dane kontaktowe (adres skrzynki elektronicznej e-mail, numer telefonu etc.);
 4. dane dotyczące wykonywania umowy i współpracy stron (dane zawarte w korespondencji, dane zawarte w dokumentach księgowych etc.);

oraz wszelkie inne kategorie wymagane przepisami obowiązującego prawa, zarówno krajowego, jak międzynarodowego, a także niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt. 3.

 1. Okres przechowywania

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane i będzie obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. okres, na jaki została udzielona zgoda,

 2. okres, przez jaki są świadczone usługi lub na jaki została zawarta umowa,

 3. przepisy prawa, które mogą narzucać przetwarzanie danych lub ich archiwizację przez określony czas,

 4. czas do momentu upływu okresu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń,

 5. okres, który jest niezbędny do ochrony interesów Administratora.

 1. Odbiorcy

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe. Do podmiotów tych zaliczają się kontrahenci Administratora, w szczególności podmioty działające w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, obsługi płatności, marketingu, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych.

W przypadku gdy będą tego wymagały przepisy prawa, dane mogą być udostępnione organom państwowym lub samorządowym, organom wymiaru sprawiedliwości, organom ścigania, organom kontrolnym i organom podatkowym.

 1. Przekazanie do państwa trzeciego

Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich. Dane osobowe mogą być przekazywane poza UE tylko na Pani/Pana żądanie lub w celu realizacji współpracy między Panią/Panem a Administratorem. W takim przypadku każde przekazanie będzie dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu odpowiednich zabezpieczeń.

 1. Profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Administrator może stosować profilowanie do oceny niektórych Pani/Pana czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Pani/Pana osobistych preferencji, zainteresowań, cech osobowościowych.

 1. Uprawnienia:

W zależności od podstawy prawnej przetwarzania posiada Pani/Pan prawo do:

 1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych osobowych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;

 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

 3. przenoszenia danych osobowych, jeśli podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

 4. otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

 6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Kontakt z pracownikami i współpracownikami kontrahentów
 1. Dane Administratora:

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grupa Maciaszczyk spółka jawna, ul. Łazienna 4, 61-857 Poznań, tel.: +48 61 8580 500, e-mail: info@maciaszczyk.pl. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 1. Dane Inspektora

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Z Inspektorem można się skontaktować drogą telefoniczną lub mailową. Dane kontaktowe: e-mail: inspektor@rodo-krp.pl, tel.: +48 792 304 042.

 1. Podstawa prawna i cel przetwarzania:

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, c, f RODO oraz inne akty prawne, w szczególności Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. realizacji współpracy, w tym: zawierania i wykonywania umów w zakresie sprzedaży produktów oferowanych przez Administratora za pośrednictwem serwisu internetowego makewall.pl pomiędzy Pani/Pana pracodawcą/zleceniodawcą a Administratorem, podejmowania działań, w tym przedstawienia oferty, w odpowiedzi na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, przekazywania informacji dotyczących produktów oferowanych przez Administratora – na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO, jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora;

 2. wykonania Pani/Pana praw i realizacji obowiązków w ramach konta klienta w serwisie internetowym makewall.pl, jeżeli takie konto zostanie przez Panią/Pana utworzone – na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO, jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora;

 3. odpowiedzi na Pani/Pana korespondencję, w tym korespondencję e-mail, prowadzenia korespondencji, udzielania informacji, budowania relacji biznesowych, usprawnienia współpracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO, w tym jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora;

 4. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, f RODO, w tym jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora;

 5. badania poziomu satysfakcji kontrahentów i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia z oferowanych przez Administratora produktów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora;

 6. realizacji obowiązków prawnych i podatkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

 7. w celach marketingowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale w przypadku niepodania danych niezbędnych do realizacji celów określonych w niniejszym punkcie, w tym wymaganych przepisami prawa, realizacja tych celów może okazać się niemożliwa. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 RODO.

Przetwarzanie danych w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora nie powoduje naruszenia Pani/Pana praw i wolności.

 1. Kategorie danych

Przetwarzaniu mogą podlegać w szczególności wszystkie lub niektóre z następujących danych osobowych i kategorii danych osobowych:

 1. dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy etc.);

 2. dane lokalizacyjne (adres wykonywania pracy etc.);

 3. dane kontaktowe (adres służbowej skrzynki elektronicznej e-mail, służbowy numer telefonu etc.);

 4. dane dotyczące współpracy (dane zawarte w korespondencji, dane zawarte w dokumentach księgowych etc.);

oraz wszelkie inne kategorie wymagane przepisami obowiązującego prawa, zarówno krajowego, jak międzynarodowego, a także niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt. 3.

 1. Źródło danych

Przetwarzane dane zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana ze strony internetowej lub od osoby z organizacji, w ramach której Pani/Pan funkcjonuje.

 1. Okres przechowywania

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane, i będzie obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. okres, na jaki została udzielona zgoda,

 2. okres, przez jaki są świadczone usługi lub na jaki została zawarta umowa,

 3. przepisy prawa, które mogą narzucać przetwarzanie danych lub ich archiwizację przez określony czas,

 4. czas do momentu upływu okresu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń,

 5. okres, który jest niezbędny do ochrony interesów Administratora.

 1. Odbiorcy

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe. Do podmiotów tych zaliczają się kontrahenci Administratora, w szczególności podmioty działające w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, obsługi płatności, marketingu, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych.

W przypadku gdy będą tego wymagały przepisy prawa, dane mogą być udostępnione organom państwowym lub samorządowym, organom wymiaru sprawiedliwości, organom ścigania, organom kontrolnym i organom podatkowym.

 1. Przekazanie do państwa trzeciego

Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich. Dane osobowe mogą być przekazywane poza UE tylko na żądanie Pani/Pana pracodawcy/zleceniodawcy lub w celu realizacji współpracy między Pani/Pana pracodawcą/zleceniodawcą a Administratorem. W takim przypadku każde przekazanie będzie dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu odpowiednich zabezpieczeń.

 1. Profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Administrator może stosować profilowanie do oceny niektórych Pani/Pana czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Pani/Pana osobistych preferencji, zainteresowań, cech osobowościowych.

 1. Uprawnienia:

W zależności od podstawy prawnej przetwarzania, posiada Pani/Pan prawo do:

 1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych osobowych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;

 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

 3. przenoszenia danych osobowych, jeśli podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

 4. otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

 6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Kontakt poprzez formularz kontaktowy

 

 1. Dane Administratora:

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grupa Maciaszczyk spółka jawna, ul. Łazienna 4, 61-857 Poznań, tel.: +48 61 8580 500, e-mail: info@maciaszczyk.pl. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 1. Dane Inspektora

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Z Inspektorem można się skontaktować drogą telefoniczną lub mailową. Dane kontaktowe: e-mail: inspektor@rodo-krp.pl, tel.: +48 792 304 042.

 1. Podstawa prawna i cel przetwarzania:

Administrator przetwarza Pani/Pana dane w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość zawartą w formularzu kontaktowym. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na wiadomość wysłaną przez formularz kontaktowy.

 1. Okres przechowywania

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres konieczny do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 1. Kategoria danych

Przetwarzaniu mogą podlegać w szczególności wszystkie lub niektóre z następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail, stanowisko, nazwa firmy, NIP, treść wiadomości, a także inne dane, które zostały przez Panią/Pana podane w formularzu kontaktowym.

 1. Odbiorcy

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe. Do podmiotów wskazanych w zdaniu poprzedzającym zaliczają się kontrahenci Administratora, w szczególności podmioty działające w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, ochrony danych osobowych.

W przypadku gdy będą tego wymagały przepisy prawa, dane mogą być udostępnione organom państwowym lub samorządowym, organom wymiaru sprawiedliwości, organom ścigania i organom kontrolnym.

 1. Przekazanie do państwa trzeciego

Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

 1. Profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Administrator może stosować profilowanie do oceny niektórych Pani/Pana czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Pani/Pana osobistych preferencji, zainteresowań, cech osobowościowych.

 1. Uprawnienia:

Posiada Pani/Pan prawo do:

 1. żądania od Administratora dostępu do swoich Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych oraz powiadomienia odbiorców Danych Osobowych o sprostowaniu lub usunięciu Danych Osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;

 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

 3. otrzymywania kopii Danych Osobowych podlegających przetwarzaniu;

 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

 1. Newsletter

 

 1. Dane Administratora:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci podanego adresu e-mail (dalej jako: „Dane Osobowe”) jest Grupa Maciaszczyk spółka jawna, ul. Łazienna 4, 61-857 Poznań,
tel.: +48 61 8580 500, e-mail: info@maciaszczyk.pl. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 1. Dane Inspektora

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Z Inspektorem można się skontaktować drogą telefoniczną lub mailową. Dane kontaktowe: e-mail: inspektor@rodo-krp.pl, tel.: +48 792 304 042.

 1. Podstawa prawna i cel przetwarzania:

Pani/Pana Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celach marketingowych, tj. otrzymywania od Administratora na wskazany adres e-mail Newslettera Administratora zawierającego informacje o produktach, promocjach ofertach i informacje dotyczące Administratora (dalej jako: „Newsletter).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości dostarczania Pani/Panu Newslettera przez Administratora. Udzielona przez Panią/Pana zgoda może być cofnięta w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem Pani/Pana adresu e-mail z bazy osób otrzymujących Newsletter, jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu ewentualnego ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Przetwarzanie danych w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora nie powoduje naruszenia Pani/Pana praw i wolności.

 1. Okres przechowywania

Pani/Pana dane przetwarzane będą do cofnięcia przez Panią/Pana zgody, przy czym Administrator może okresowo weryfikować aktualność udzielonej zgody. Po tym czasie Pani/Pana dane osobowe mogą być dalej przetwarzane przez okres wynikający z odpowiednich przepisów prawa (terminy przedawnienia roszczeń oraz terminy przechowywania dokumentacji).

 1. Odbiorcy

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe. Do podmiotów wskazanych w zdaniu poprzedzającym zaliczają się kontrahenci Administratora, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, ochrony danych osobowych, marketingu, wysyłki Newslettera. W przypadku gdy będą tego wymagały przepisy prawa, dane mogą być udostępnione organom państwowym lub samorządowym, organom wymiaru sprawiedliwości, organom ścigania i organom kontrolnym.

Newsletter może zawierać odnośniki do portali społecznościowych. Witryny te, w tym w szczególności facebook.com, mogą zbierać dane osobowe użytkowników niezależnie od tego, czy użytkownik korzysta z tych portali oraz czy jest w nich w danym momencie zalogowany. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących danych zbieranych przez serwisy społecznościowe należy zapoznać się z obowiązującymi tam politykami ochrony prywatności.

 1. Przekazanie do państwa trzeciego

Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

W przypadku korzystania przez Panią/Pana z zawartych w Newsletterze odnośników do innych stron internetowych, zasady zbierania i przetwarzania danych przez te strony internetowe określone są przez polityki prywatności tych stron internetowych.

 1. Profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Profilowanie może jednak być dokonywane na stronach internetowych, do których kierują odnośniki. Więcej informacji w tym zakresie można znaleźć w politykach prywatności stron internetowych, do których odsyłają odnośniki zawarte w Newsletterze.

 1. Uprawnienia:

Posiada Pani/Pan prawo do:

 1. żądania od Administratora dostępu do swoich Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych oraz powiadomienia odbiorców Danych Osobowych o sprostowaniu lub usunięciu Danych Osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;

 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

 3. przenoszenia Danych Osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

 4. otrzymywania kopii Danych Osobowych podlegających przetwarzaniu;

 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

 6. cofnięcia udzielonej zgody, jeżeli podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.